NORDSKÅNSKA KONSTNÄRSGILLET Född och uppvuxen i Bjärnum - kringflyttad under ett stort antal år, men tillbaka till “rötterna” sedan mitten av 90-talet. Aktiv som målare och konsthantverkare egentligen utan uppehåll sedan ungdomsåren. Numera målar jag oftast föreställande bilder i akryl och akvarell i dämpad färgskala. Jag vill gärna att betraktare ska se något bekant i mina bilder. Jag finns representerad på Bjärnums museum och på Ars Divina, Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum. Förutom medlemskapet i NSKG utgör jag en fjärdedel av Bjärnumsgruppen, som våren 2012 fanns represen- terad på Stockholms Konstsalong. Utställningar separat och i grupp sedan 1980-talet. Sedan sommaren 2012 är jag lyckligt lottad med eget galleri, permanent öppet under helgerna året om. SOLVEIG SVENSSON GALLERI HÖGBO Dalsjö 208 280 20  Bjärnum tel. 0451 - 201 64 KONSTART: MÅLERI, akryl och akvarell