gallery/index_htm_files-0
  gallery/index_htm_files-2

  NORDSKÅNSKA

  KONSTNÄRSGILLET

  gallery/index_htm_files-6
  gallery/index_htm_files-7
  gallery/index_htm_files-8
  gallery/index_htm_files-9
  gallery/index_htm_files-10
  gallery/index_htm_files-11
  gallery/index_htm_files-12
  gallery/index_htm_files-13
  gallery/index_htm_files-1

  Plats att ställa ut, t.ex. under konstrundan, finns i Medborgarhuset / Borgen

  i Osby. Enl. uppgift är det kostnadsfritt att ställa ut där, det finns gott om plats,

  det är öppet varje dag och det finns alltid folk i lokalerna.

  Kontakta Lars Pettersson 0479 - 125 25 om du är intresserad.

  Websidan är under omarbetning och ev. kan vissa saker / funktioner ha brister, men det kontrolleras och åtgärdas kontinuerligt.