NORDSKÅNSKA KONSTNÄRSGILLET Plats att ställa ut, t.ex. under konstrundan, finns i Medborgarhuset / Borgen i Osby. Enl. uppgift är det kostnadsfritt att ställa ut där, det finns gott om plats, det är öppet varje dag och det finns alltid folk i lokalerna. Kontakta Lars Pettersson 0479 - 125 25 om du är intresserad.