STYRELSE Ordförande        Annika Fransson      V. ordförande                 Arne Forsell Sekreterare        Kerstin Enarsson Kassör                                     Marie Gadd         Ledamot                                 Ulla Mosegaard Ansvarsområden: Lotteriansvarig        Kerstin Enarsson         Webmaster        Eric Hammerin   NORDSKÅNSKA KONSTNÄRSGILLET