STYRELSE Ordförande        Annika Fransson        Sekreterare        Jeanette Junge  Ledamot        Kerstin Enarsson Ledamot        Arne Forsell Ledamot                                 Gunnel Pålsson Ansvarsområden: Lotteriansvarig        Kerstin Enarsson         Webmaster        Eric Hammerin Utställningsansvarig        Thomas Bertdahl   NORDSKÅNSKA KONSTNÄRSGILLET