gallery/index_htm_files-0
  gallery/index_htm_files-2

  NORDSKÅNSKA

  KONSTNÄRSGILLET

  gallery/index_htm_files-6
  gallery/index_htm_files-7
  gallery/index_htm_files-8
  gallery/index_htm_files-9
  gallery/index_htm_files-10
  gallery/index_htm_files-11
  gallery/index_htm_files-12
  gallery/index_htm_files-13
  gallery/index_htm_files-1

  ATT BLI MEDLEM

  Välkommen som medlem i Nordskånska Konstnärsgillet om du är konstnär eller konsthantverkare med utställningslokal i ett område med Smålandsgränsen i norr och Ringsjöarna i söder, samt inte inkräktar på östra och västra Skånes konstrundor. Prata gärna med någon i styrelsen!
  Det finns även en del skriftlig information att få.
  Medlemsavgift för år 2019 är 300:-.
  Medlemsavgiften kan insättas på bg 5405-7542. Uppge namn, adress och telefonnummer vid inbetalningen och skicka även ett separat mail till ordförande och tala om att du gjort inbetalningen. Det kan annars gå onödig tid från inbetalning fram till det att vi blir medvetna om att du blivit medlem.